English  |  中文醫生簡介

鄭建明醫生

神經外科專科


1988

香港大學內外全科醫學士

1994

英國愛丁堡皇家外科醫學院院士

1994

香港外科醫學院院士

2000

香港醫學專科學院院士(外科)

1992-2013

伊利沙伯醫院腦外科

2013-

私人執業